Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

 I stalo se v oněch dnech, kdy magistři znalí stavitelského umění vztyčili svůj Abakus v místě setkávání vanoucího dechu vzduchu, tekoucích těl vod na hřbetě Salamandra.
Pamatujíce na výrok Hospodinův jež pravil " Vše jsem učinil skrze Číslo, Míru a Váhu"dosvědčili svým dílem pravdu znějící z výše uvedeného.Jednoho ze svědků tohoto umu zveme dodneška Hrad Krakovec, stojíce na místě prýštícího daru země.Bylo to v čase stárnoucího čtrnáctého století.
Jedním ze základních prvků gotického slohu, je prvek, nazývaný lomený oblouk.Zkřížením lomeného oblouku, bylo znovunalezeno tajemství napnutého kamene-tudíž zpívajícího kamene.Křížová klenba je založena na principu transformace bočních tlaků ve vztlak vertikální. Je to soustava kamenných pružin, mezi nimiž klenba ztrácí svoji hmotnost a " tryská " vzhůru vztlakem opěrných pilířů.Gotická stavba ke svému trvání potřebuje dokonalé vyvážení hmotností a tlaků; hmotnost vyvolává onen tlak a zároveň se stává negací sebe samé.Kamenná pružina je stále napjatá a stavitel ji dokáže " vyladit" jako struny harfy.
Chvilinku se ještě zadumáme nad termínem gotika. Bylo navrženo mnoho etymologií tohoto slova. Zde na ukázku tři, zřejmě vyhovující.
 
Keltská etymologie.V keltském jazyce ar-goat znamená země lesů, země stromů;gotická architektura někdy skutečně připomíná les s propleteným větvovím.Na každé stavbě pracují tesaři, a teprve potom nastoupí zedníci a kameníci.Bez dřeva a tesařů nebylo by žebrové klenby, je to umění goatické.
Strom
 
 
Řecká etymologie.Slovo gotika prý pochází z goetie-čarodějnictví, z řeckého goéteia. Goés je čaroděj, goétis kouzlo a goéteuó uhranout.Gotika by tedy byla uměním zaklínat.Mohlo by se povídat dlouze o zaklínání, zaklenutí klenbou,o přechodu od přímky ke křivce.Zatím si pamatujme alespoň, že tu jde o magický účin. Je to umění goetické.
kjhii
foto z knihy 1000 kostelů a klášterů vydané nakl. Svojtka & Co

 

Kabalistická etymologie.gotické umění odvozuje od argotique,argotický, od lodi Argo, argotu-původně tajného jazyka kabalistů a alchymistů.Proto je v gotických stavbách zabudováno i skryté vědění.
Vzájemné vztahy
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(ilustrace z knihy Freda Hagenedera Stromy, velká kniha)
 
Jak tomu často bývá, všechny tři etymologie platí zároveň a vzájemně se podporují.Stavba se staví goaticky- na dřevěném trámoví, ale též dle zákonitosti vegetativního růstu.Její konstrukce je Goetická,aby na člověka působila magicky a v souladu se zákony harmonie.Je postavena argoticky,podle zákonů duchovních,  
jež z ní činí nádherný koráb na cestu mimi tento svět.
Shrnutí. V samém počátku stavby je místo kde prýští dar země.Potom přišli tři muži.
Prvý byl inspirován Božím vnuknutím. Pořídil dedikaci, v posvátném kabalistickém jazyce, jakoby odraz Slova v tom místě.
Druhý byl učencem. Písmena a slova dedikace převedl v čísla,vyjádření poměrů. Určil číslo tohoto místa, které vyjadřuje jeho poměr k světu, a které je měrou...
Třetí je stavitel.On převedl čísla v hmotné přímky a křivky, kamenné figury a proporce, tíhu i vzepětí oblouků.
Pro moudré je Slovo, pro učené Číslo a pro dělné Harmonie vyjádřená hmotou.A neznalým zbývá rozbor hypotéza, hra důvtipu...otázky...
 Pokud něco zaniklo, způsobili to lidé-ti dětinští barbaři; ať biskupové či osvícenci, despoti či povstalci.Ve jménu náboženství ničili náboženské symboly; ve jménu svobody bourali brány ke svobodě; ve jménu osvícení rozbíjeli brány světla....
Inspirací tohoto textu je kniha  Louise Charpentiera - Mysterium Katedrály V Chartres.
No a co se týče historie Krakovce?
V současné době jakýchsi podivností, ruka řídící vývoj světa vždy ponechává díla, které lidem slouží jako maják. Přijeďte....