Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

foto Lenka Rodová

 

Vysunutý pětiboký arkýř

Po dešti 

 po dešti
Gutta cavat lapidem non vi, sed saepe cadendo.
"Kapka vyhloubí kámen ne silou, ale opětovným padáním".
působení vlivů
   
pohled nahoru
  
Laskavý čtenáři,prosím mějme v povědomí,že webové stránky státního hradu Krakovce mají nižší cíle, než je předložení podrobného souhrnu všech informací ať už z historie nebo současnosti a tím "dokonale informovat". Ale zase vyšší než je všeobecná sterilita a určitá odlidštěná impotentnost moderních technologií. Chceme jen částečně poodhalit něco málo a poté  dát prostor k Vaší Fyzické přítomnosti u nás, na Krakovci. 
 
Pod mostem
Krakovec je živou ukázkou vrcholného myšlení konce čtrnáctého století a též tichým svědkem myšlenek
Jana Husa, zastává trvalé místo v naší pestré národní historii
 Klenby sklepení
 .... Pro moudré je Slovo, pro učené Číslo a pro dělné Harmonie vyjádřená hmotou,
a neznalým zbývá rozbor, hypotéza, hra důvtipu, otázky....
Od Spoda Nahoru
 Lípa rostoucí při Krakovci na jihovýchodní straně
 
                                    

 

„Ó Pane dej, ať světlo pravdy vždy nad touto zemí svítí v čistotě“


Požehnaný a blažený každý den, ve vší úctě a srdečně přejeme z Krakovce
 

pírko

 

 

Je totiž nezbytné, má-li vůbec nastat mír s bližním, aby byl napřed uzavřen mír člověka s Bohem a mír člověka se sebou samým.
Jan Hus

 

 

 

Jan Hus očima Milana Váchy

 

Většina zpráv nás samozřejmě nepustí ihned do sebe, na první čtení. Buďme trpěliví. Nechme povstat obrazu Velké autoritativní nestádní osobnosti Jana Husa, která vyzařovala a tkala nový rozměr ducha.

 

ruach

 

Nezapomínejme však, že "oslavování velikánů děje se buď proto, že se národ neb oslavující těší tomu, čeho mu velikán vydobyl, že v tom žije a tyje a prospívá - anebo se děje proto, že národ dosud toho ještě nedosáhl a posiluje se v běhu k cíli velikánem položenému a národem pochopenému. Jinak každá oslava je pouhá komedie."

 

Jihozápadní kout

jihozápadní koutvstupní ručně řezaná a tesaná dřevěná brána  Vstupní brána

Vstupní brána, vnitřní část Jarní mraků tah

                Detaily

 Detail