Noční Prohlídka

Netradiční prohlídka

Vážené dámy, pánové, Milí přátelé,

sejdeme se na místě našich předků, abychom se pokusili vzkřísit, alespoň nepatrnou část naší minulosti. Není potřeba být do ní zahleděn, ale připomenout si bohatství polozapomenutých motivů a příběhů, velkého rozmachu obrody společnosti jako celku, skrze jednotlivce.
Jejich rytmus nám říká, že žádná moc, či lépe řečeno každá moc má svůj omezený čas.