Hradozámecká noc

Kulturní akce

19:00 - 20:00 hodin TRUBADÚRKA SAR: POUTNÍCI STŘEDOVĚKU Středověké písně poutníků 12 - 14. století.

účinkuje:

Hana Sar Blochová: zpěv, gotická harfa, psalteria, flétny, perkuse

20:00 - 21:30 hodin Prohlídka s kastelánem

21:30 - 22:30 ZPĚV KRYSTALOVÝCH MANDAL - harmonizační multimediální koncert Projekce pohybujících se mandal z přírodních minerálů s živým zpěvem posvátných vokálů.

 

účinkuje:

Hana Sar Blochová - zpěv, psalterium, harfa aj.

Zdena Debelková: fotografie krystalů