Prohlídka hradu (základní okruh)

Prohlídková trasa uvádí návštěvníky do výjimečné atmosféry doby Václava IV., doby gotického manýrismu, doby krásného slohu a seznamuje s vrcholnou architektonickou jednotností, originálností, určitou „nepochopitelnou složitostí“ i tvarovou bohatostí Krakovce, včetně vyvstavšího obrazu Jana Husa a je určená pro všechny příchozí (silně zdravotně omezení jednotlivci se nedostanou bez pomoci do sklepních prostor).

Popis prohlídkové trasy:
Hrad je přístupný po celodřevěném, nově ručně tesaném mostu, jehož konstrukce vychází z tvarosloví pozdního středověku, po jeho překonání vstoupíme do hlavní brány, která vedla kdysi gotickou věží. Z brány vstupujeme na parkán a mezibraní. V parkánu před věží nacházíme polozasutou studnu. Uprostřed ční zbytky mohutné bašty, polookrouhlé věže, pod níž je ve skále vysekaný sklep zvaný lidomorna.
Do vnitřního hradu se vcházelo z mezibraní druhou, kdysi též jednopatrovou branou, šikmo natočenou a vtlačenou mezi západní obytné křídlo a obrannou baštu chránící předhradí. Nyní je tato brána po základy rozmetána.
V rozsáhlém dvoupatrovém paláci, tvořícím svým půdorysem písmeno „U“, vytvářelo okázaly přepych i soukromí, členění na 27 obytných místností. Obytné prostory, jejichž luxus dotvářel důmyslný systém vytápění, navíc hleděly do krajiny zcela bezstarostně nebývale četnými a troufale velkými obdélníkovými okny. Palác byl mimořádný i velkým počtem kleneb a jejich výtvarnou hodnotou. Tři palácová křídla, pavlačemi ve dvou úrovních obtáčela klidné až intimní nádvoří.
Západní stavení s bývalým velkým sálem v prvním patře je kompaktní, jenom co se týče vnější zdi. Nezvyklé a nad míru krásné jsou doposud sklepní prostory odvážně a zcela originální konstrukcí klenuté křížovými klenbami, přístupné širokým pohodlným schodištěm. Býval tu i vinný sklep.
V přízemí jihovýchodní strany jest také do kříže sklenutý sklep se střílnami, nad ním rovněž klenutá světnice.
Na styku východního a jižního křídla zachoval se prostor hradní kaple, stavba velice zvláštního originálního prostorového i klenebního uspořádání s pětibokým presbytářem v podobě našikmo vyloženého velikého arkýře. Jeho vnější stěny se sice zřítily roku 1855, avšak velká plošina kněžiště dosud spočívající na mohutném pilíři procházejícím až k patě paláce, zůstává podnes nejnápadnějším a nejproslulejším architektonickým prvkem hradu.
Interiér kaple zasvěcené Bohorodičce Marii Panně a sv. Kateřině Alexandrijské zdobily nástěnné malby s výjevy života Ježíše Krista a Panny Marie, dnes už však nelze jich spatřit.
Je možné ji absolvovat samostatně s psaným sylabem či komentovanou prohlídkou průvodce. Její délku si určují návštěvníci sami, dle svého zájmu a časových možností v harmonogramu dne. Osobně se domnívám, že zříceniny mají velkou vypovídající hodnotu. Obnaženým zdivem lze listovat, jako v knize, otvírá se ničím neohraničený svět probuzené obrazotvornosti.

 

 

 

Základní informace

 • délka minut
 • max. 50 osob

Návštěvní doba

Období Dny Hodiny
2022
1. 3.–30. 4. so–ne 10.00–16.00
14. 4. čt 10.00–15.00
15. 4. 10.00–16.00
18. 4. po 10.00–16.00
1. 5.–31. 5. út–pá 10.00–15.00
1. 5.–31. 5. so–ne 9.00–17.00
1. 6.–30. 6. út–pá 10.00–16.00
1. 6.–30. 6. so–ne 9.00–18.00
1. 7.–31. 8. út–ne 9.00–18.00
1. 9.–30. 9. út–pá 10.00–15.00
1. 9.–30. 9. so–ne 9.00–17.00
28. 9. st 9.00–17.00
1. 10.–31. 10. so–ne 10.00–16.00
28. 10. 10.00–16.00

V roce 2022 se Krakovec veřejnosti otevírá v sobotu 5. března s přihlédnutím k aktuálnímu stavu ve společnosti a klimatickým podmínkám

Vstupné

Výklad v češtině

 • Dospělí 120 Kč
 • Děti do 6 let zdarma
 • Mládež 18–25 let 100 Kč
 • Děti 6–18 let 50 Kč
 • Senioři nad 65 let 100 Kč
 • Držitelé průkazu ZTP/P 100 Kč
 • Průvodci ZTP/P zdarma
 • Držitelé průkazu ICOMOS zdarma
 • Novináři po předchozí akreditaci zdarma
 • Držitelé volné jednorázové nebo rodinné vstupenky NPÚ zdarma

rezervace není nutná