Blahopřejeme oceněným tvůrcům a hercům 13. ročníku filmového festivalu Mental Power 2019

Národní památkový ústav se letos stal poprvé partnerem mezinárodního filmového festivalu (ne)herců s mentálním a kombinovaným postižením Mental Power Prague Film Festival.

Autoři tří filmů, které byly oceněny odbornou nebo diváckou porotou, získávají možnost natočit film pro příští 14. ročník na vybrané státní památce ve Středočeském, Ústeckém nebo Karlovarském kraji.   

Organizátorem a pořadatelem Mental Power Prague Film Festival je spolek Hendaver, hlavním partnerem je Národní rada osob se zdravotním postižením. Festival probíhá celoročně ve vybraných lokalitách v ČR a uvádí filmy, ve kterých hrají výhradně lidé s mentálním a kombinovaným postižením.

Hlavní myšlenkou festivalu je vytvořit podmínky pro uměleckou seberealizaci lidí s postižením, a podílet se tak na jejich duševním rozvoji. Tato aktivita otevírá navíc zcela novou možnost společenské integrace postižených. Festival vznikl proto, aby umožnil těmto lidem vybočit z kolejí všedního života a umožnil jim zažít chvíle umělecké tvorby, a posílil tak jejich sebevědomí a místo ve společnosti. Jde o projekt ojedinělý, žádný podobný se v České republice ani v zahraničí nekoná. Existují festivaly divadelní, hudební i festivaly filmů dokumentárních, které mapují každodenní život lidí s postižením. Festival hraných filmů doposud neexistoval, přestože hraný film je žánrem, ve kterém lidé s postižením mohou aktivně naplnit své umělecké nadání a vnímání. Hraný film je prostorem, v němž se potkávají hudba, tanec, divadlo – tedy umělecké polohy, které jsou pro tyto lidi tou nejpřirozenější a často i jedinou formou komunikace.

Národní památkový ústav vnímá jako přirozené podporovat podobné projekty a blahopřeje vítězům 13. ročníku. Děkujeme organizátorům, odborné porotě a ostatním partnerům festivalu za mimořádný zážitek a těšíme se na partnerství 14. ročníku v roce 2020.